Tất cả các hàng hóa của Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Mỹ Thành sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất ( 12 tháng )

Chúng tôi sẽ sắp xếp đội ngũ bảo hành , bảo trì đến nhà máy sớm nhất có thể , không để quý khách đợi lâu gián đoạn công việc . 
Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí về kỹ thuật cho quý khách bất kể khi nào quý khách cần .