Mỹ Thành sẽ tiến hành đổi trả sản phẩm đối với những sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất , hoặc chúng tôi gửi nhầm những sản phẩm mà quý khách không có cầu trong đơn hàng , hoặc những sản phẩm bị hỏng trong quá trình vận chuyển thì trong thời hạn 6 ngày làm việc tính từ thời điểm mua hàng .

Mỹ Thành sẽ không đổi trả đối với những sản phẩm hỏng do quý khách gây ra .