Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp khi mua hàng .

Chuyển khoản qua ngân hàng