Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

[giaban]1.666.800 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao chống giật dạng khối ELCB  Himel
Tích hợp chức năng quá tải , ngắn mạch và chống dòng rò
Dòng định mức 16A, 20A ,25A ,32A ,40A ,50A ,63A ,80A ,100A đồng giá
Số cực : 3P , dòng rò 300mA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V : 50kA
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2
ELCB 3P 100A 300mA mã hàng HDM1LE100M1003T[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Xem bảng giá chi tiết : tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu cao[/mota]


[giaban]2.936.800 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao chống giật dạng khối ELCB  Himel
Tích hợp chức năng quá tải , ngắn mạch và chống dòng rò
Dòng định mức 125A ,160A ,200A ,225A đồng giá
Số cực : 3P , dòng rò 300mA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V : 50kA
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2
ELCB 3P 100A 300mA mã hàng HDM1LE225M2253T[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Xem bảng giá chi tiết : tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu cao[/mota]


[giaban]6.466.800 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao chống giật dạng khối ELCB  Himel
Tích hợp chức năng quá tải , ngắn mạch và chống dòng rò
Dòng định mức 250A ,315A ,400A đồng giá
Số cực : 3P , dòng rò 300mA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V : 50kA
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2
ELCB 3P 100A 300mA mã hàng HDM1LE400M4003T[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Xem bảng giá chi tiết : tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu cao[/mota]


[giaban]2.666.800 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao chống giật dạng khối ELCB  Himel
Tích hợp chức năng quá tải , ngắn mạch và chống dòng rò
Dòng định mức 16A, 20A ,25A ,32A ,40A ,50A ,63A ,80A ,100A đồng giá
Số cực : 4P , dòng rò 300mA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V : 50kA
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2
ELCB 4P 100A 300mA mã hàng HDM1LE100M1003TA[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Xem bảng giá chi tiết : tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu cao[/mota]


[giaban]3.336.800 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao chống giật dạng khối ELCB  Himel
Tích hợp chức năng quá tải , ngắn mạch và chống dòng rò
Dòng định mức 125A ,160A , 200A ,225A đồng giá
Số cực : 4P , dòng rò 300mA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V : 50kA
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2
ELCB 4P 225A 300mA mã hàng HDM1LE225M2253TA[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Xem bảng giá chi tiết : tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu cao[/mota]


[giaban]6.010.800 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao chống giật dạng khối ELCB  Himel
Tích hợp chức năng quá tải , ngắn mạch và chống dòng rò
Dòng định mức 250A ,315A ,400A đồng giá
Số cực : 4P , dòng rò 300mA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại AC400V : 50kA
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2
ELCB 4P 400A 300mA mã hàng HDM1LE400M4003TA[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Xem bảng giá chi tiết : tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu cao[/mota]


BACK TO TOP