Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB Mitsubishi
Số cực : 3P , 4P
Các dòng định mức : 630A ,1000A , 1250A , 1600A , 2000A , 2500A , 3200A , 4000A , 5000A , 6300A .
Các mã sản phẩm : AE630-SW , AE1000-SW , AE1250-SW , AE1600-SW , AE2000SW , AE2000-SWA , AE 2500-SW , AE3200-SW , AE4000-SW , AE4000-SWA , AE5000-SW , AE6300-SW
Dòng cắt : 65kA , 100kA , 130kA
Xuất xứ chính hãng Mitsubishi Nhật Bản . Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ .

Mọi chi tiết về máy cắt ACB Mitsubishi vui lòng liên hệ : 0939.718.021 để được tư vấn .

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]

[mota]Máy cắt không khí hay còn gọi là ACB ( Air Circuit Breaker ) có chức năng đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch . ACB thường dùng làm CB Nguồn Tổng trong các nhà máy sản xuất  . ACB Mitsubishi là hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam

acb mitsubishi

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 630A
Dòng ngắn mạch : 65kA
Dòng định mức : 630A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE630-SW
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 1000A
Dòng ngắn mạch : 65kA
Dòng định mức : 1000A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE1000-SW
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

ACB 3P 1000A

ACB 3P 1000A AE1000-SW


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 1250A
Dòng ngắn mạch : 65kA
Dòng định mức : 1250A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE1250-SW
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

ACB 3P 1250A

Máy Cắt Không Khí ACB 3P 1250A AE1250-SW


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 1600A AE1600-SW
Dòng ngắn mạch : 65kA
Dòng định mức : 1600A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE1600-SW
Hãng sản xuất : chính hãng Mitsubishi Nhật Bản
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Máy cắt không khí hay còn gọi là ACB ( Air Circuit Breaker ) có chức năng đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch . ACB thường dùng làm CB Nguồn Tổng trong các nhà máy sản xuất  . ACB Mitsubishi là hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . ACB 3P 1600A 65kA có mã hàng là AE1600-SW .


ae1600-sw

ACB 3P 1600A Mitsubishi AE1600-SW[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 2000A AE2000-SWA
Dòng ngắn mạch : 65kA
Dòng định mức : 2000A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE2000-SWA
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Máy cắt không khí hay còn gọi là ACB ( Air Circuit Breaker ) có chức năng đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch . ACB thường dùng làm CB Nguồn Tổng trong các nhà máy sản xuất  . ACB Mitsubishi là hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . ACB 3P 2000A 65kA có mã hàng là AE2000-SWA .


ae2000-swa

ACB 3P 2000A Mitsubishi AE2000-SWA[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 2000A AE2000-SW
Dòng ngắn mạch : 100kA
Dòng định mức : 2000A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE2000-SW
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Máy cắt không khí hay còn gọi là ACB ( Air Circuit Breaker ) có chức năng đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch . ACB thường dùng làm CB Nguồn Tổng trong các nhà máy sản xuất  . ACB Mitsubishi là hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . ACB 3P 2000A 100kA có mã hàng là AE2000-SW .

ae2000-sw

ACB 3P 2000A Mitsubishi AE2000-SW[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 2500A AE2500-SW
Dòng ngắn mạch : 100kA
Dòng định mức : 2500A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE2500-SW
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Máy cắt không khí hay còn gọi là ACB ( Air Circuit Breaker ) có chức năng đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch . ACB thường dùng làm CB Nguồn Tổng trong các nhà máy sản xuất  . ACB Mitsubishi là hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . ACB 3P 2500A 100kA có mã hàng là AE2500-SW .

ae2500-sw

ACB 3P 2500A Mitsubishi AE2500-SW[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 3200A AE3200-SW
Dòng ngắn mạch : 100kA
Dòng định mức : 3200A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE3200-SW
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Máy cắt không khí hay còn gọi là ACB ( Air Circuit Breaker ) có chức năng đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch . ACB thường dùng làm CB Nguồn Tổng trong các nhà máy sản xuất  . ACB Mitsubishi là hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . ACB 3P 3200A 100kA có mã hàng là AE3200-SW .


ae3200-sw

ACB 3P 3200A Mitsubishi AE3200-SW[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 4000A AE4000-SWA
Dòng ngắn mạch : 100kA
Dòng định mức : 4000A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE4000-SWA
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Máy cắt không khí hay còn gọi là ACB ( Air Circuit Breaker ) có chức năng đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch . ACB thường dùng làm CB Nguồn Tổng trong các nhà máy sản xuất  . ACB Mitsubishi là hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . ACB 3P 4000A 100kA có mã hàng là AE4000-SWA .


ae4000-swa

ACB 3P 4000A Mitsubishi AE4000-SWA[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 4000A AE4000-SW
Dòng ngắn mạch : 130kA
Dòng định mức : 4000A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE4000-SW
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Máy cắt không khí hay còn gọi là ACB ( Air Circuit Breaker ) có chức năng đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch . ACB thường dùng làm CB Nguồn Tổng trong các nhà máy sản xuất  . ACB Mitsubishi là hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . ACB 3P 4000A 130kA có mã hàng là AE4000-SW .

ae4000-sw

ACB 3P 4000A Mitsubishi AE4000-SW[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 5000A AE5000-SW
Dòng ngắn mạch : 130kA
Dòng định mức : 5000A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE5000-SW
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Máy cắt không khí hay còn gọi là ACB ( Air Circuit Breaker ) có chức năng đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch . ACB thường dùng làm CB Nguồn Tổng trong các nhà máy sản xuất  . ACB Mitsubishi là hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . ACB 3P 5000A 130kA có mã hàng là AE5000-SW .

ae5000-sw

ACB 3P 5000A Mitsubishi AE5000-SW[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Máy cắt không khí ACB 3P 6300A AE6300-SW
Dòng ngắn mạch : 130kA
Dòng định mức : 6300A
Số cực : 3P
Mã hàng : AE6300-SW
Hãng sản xuất : Mitsubishi .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Máy cắt không khí hay còn gọi là ACB ( Air Circuit Breaker ) có chức năng đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch . ACB thường dùng làm CB Nguồn Tổng trong các nhà máy sản xuất  . ACB Mitsubishi là hàng chính hãng sản xuất tại Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . ACB 3P 6300A 130kA có mã hàng là AE6300-SW .


ae6300-sw

ACB 3P 6300A Mitsubishi AE6300-SW[/mota]

BACK TO TOP