Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

[giaban]Vui lòng liên hệ[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cảm biến  XUB2BPAWL2R
Hàng chính hãng Schneider
Bảo hành 12 tháng .
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Dùng cho máy phân cỡ thủy sản
[/mota]


[giaban]Vui lòng liên hệ[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cảm biến  XUB2BKSWL5T
Hàng chính hãng Schneider
Bảo hành 12 tháng .
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Dùng cho máy phân cỡ thủy sản
[/mota]


[giaban]Vui lòng liên hệ[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cảm biến  XS4P30PA340
Hàng chính hãng Schneider
Bảo hành 12 tháng .
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Dùng cho máy phân cỡ thủy sản
[/mota]


[giaban]Vui lòng liên hệ[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cảm biến tốc độ .
Mã hàng : XS4P08PA340
Hàng chính hãng Schneider
Bảo hành 12 tháng .
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Dùng cho máy phân cỡ thủy sản
[/mota]


[giaban]Click vào xem chi tiết[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Hàng chính hãng Autonics
Bảo hành 12 tháng .
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Kích thước 30x30mm
Out : NPN hoặc PNP
Analog 1~5V.
Lưu ý quý khách giá list là giá chưa được chiết khấu , vui lòng liên hệ ngay để nhận được chiết khấu .
Xem bảng giá chi tiết :tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu
[/mota]


[giaban]Click vào xem chi tiết[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Hàng chính hãng Autonics
Bảo hành 12 tháng .
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Dạng tròn phi 18mm, 30mm
Phát hiện khoảng cách 8mm ,15mm
Nguồn : 12/24V , 3 dây .
Lưu ý quý khách giá list là giá chưa được chiết khấu , vui lòng liên hệ ngay để nhận được chiết khấu .
Xem bảng giá chi tiết :tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu
[/mota]


[giaban]Click vào xem chi tiết[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Hàng chính hãng Autonics
Bảo hành 12 tháng .
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Dạng hình chữ U
Phát hiện khoảng cách 3cm , điều chỉnh được
Nguồn : 12/24V , 3 dây .
Lưu ý quý khách giá list là giá chưa được chiết khấu , vui lòng liên hệ ngay để nhận được chiết khấu .
Xem bảng giá chi tiết :tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu
[/mota]


[giaban]Click vào xem chi tiết[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Hàng chính hãng Autonics
Bảo hành 12 tháng .
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Dạng tròn , phi 12mm, 18mm ,30mm
Phát hiện khoảng cách 2mm đến 15mm
Nguồn : 12/24V , 3 dây .
Lưu ý quý khách giá list là giá chưa được chiết khấu , vui lòng liên hệ ngay để nhận được chiết khấu .
Xem bảng giá chi tiết :tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu
[/mota]


[giaban]Click vào xem chi tiết[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Hàng chính hãng Autonics
Bảo hành 12 tháng .
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Dạng tròn , phi30mm
Phát hiện khoảng cách 10mm đến 15mm
Nguồn : 12/24V , 3 dây .
Lưu ý quý khách giá list là giá chưa được chiết khấu , vui lòng liên hệ ngay để nhận được chiết khấu .
Xem bảng giá chi tiết :tại đây
Liên hệ ngay để được chiết khấu
[/mota]


[giaban]Click vào xem chi tiết[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cảm biến Autonics
Hàng chính hãng Autonics
Bảo hành 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Lưu ý quý khách giá list là giá chưa được chiết khấu,vui lòng liên hệ để được chiết khấu
Xem bảng giá chi tiết : list 1 , list 2 , list 3[/mota]


BACK TO TOP