Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

0939.718.021

[giaban]2.000.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Contactor 3P 115A - Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC311500M7
Số cực : 3P , sử dụng tiếp điểm phụ
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                         
[/mota]

[giaban]2.685.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Contactor 3P 265A - Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC322500M7
Số cực : 3P , sử dụng tiếp điểm phụ
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                         
[/mota]

[giaban]2.790.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Contactor 3P 225A - Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC322500M7
Số cực : 3P , sử dụng tiếp điểm phụ
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                         
[/mota]

[giaban]4.197.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Contactor 3P 265A - Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC326500M7
Số cực : 3P , sử dụng tiếp điểm phụ
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                         
[/mota]


[giaban]144.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ 3P 9A Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC30911M7
Điện áp : 380V Mã hàng  :HDC30911Q7
Số cực : 3P , tiếp điểm 1NO+1NC
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1
Chú ý : cuộn coil 220V có giá tương đương với 380V[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


[/mota]

[giaban]172.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ 3P 12A Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC31211M7
Điện áp : 380V Mã hàng  :HDC31211Q7
Số cực : 3P , tiếp điểm 1NO+1NC
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1
Chú ý : cuộn coil 220V có giá tương đương với 380V[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


[/mota]

[giaban]242.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ 3P 18A Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC31811M7
Điện áp : 380V Mã hàng  :HDC31811Q7
Số cực : 3P , tiếp điểm 1NO+1NC
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1
Chú ý : cuộn coil 220V có giá tương đương với 380V[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


[/mota]

[giaban]280.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ 3P 25A Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC32511M7
Điện áp : 380V Mã hàng  :HDC32511Q7
Số cực : 3P , tiếp điểm 1NO+1NC
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1
Chú ý : cuộn coil 220V có giá tương đương với 380V[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


[/mota]

[giaban]450.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ 3P 32A Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC33211M7
Điện áp : 380V Mã hàng  :HDC33211Q7
Số cực : 3P , tiếp điểm 1NO+1NC
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1
Chú ý : cuộn coil 220V có giá tương đương với 380V[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


[/mota]

[giaban]559.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ 3P 40A Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC34011M7
Điện áp : 380V Mã hàng  :HDC34011Q7
Số cực : 3P , tiếp điểm 1NO+1NC
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1
Chú ý : cuộn coil 220V có giá tương đương với 380V[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


[/mota]

[giaban]613.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ 3P 50A Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC35011M7
Điện áp : 380V Mã hàng  :HDC35011Q7
Số cực : 3P , tiếp điểm 1NO+1NC
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1
Chú ý : cuộn coil 220V có giá tương đương với 380V[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


[/mota]

[giaban]655.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ 3P 65A Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC36511M7
Điện áp : 380V Mã hàng  :HDC36511Q7
Số cực : 3P , tiếp điểm 1NO+1NC
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1
Chú ý : cuộn coil 220V có giá tương đương với 380V[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


[/mota]

[giaban]956.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ 3P 80A Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC38011M7
Điện áp : 380V Mã hàng  :HDC38011Q7
Số cực : 3P , tiếp điểm 1NO+1NC
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1
Chú ý : cuộn coil 220V có giá tương đương với 380V[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.138.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ 3P 95A Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC39511M7
Điện áp : 380V Mã hàng  :HDC39511Q7
Số cực : 3P , tiếp điểm 1NO+1NC
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1
Chú ý : cuộn coil 220V có giá tương đương với 380V[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


[/mota]

[giaban]2.030.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Contactor 3P 150A - Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC315000M7
Số cực : 3P , sử dụng tiếp điểm phụ
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                         
[/mota]

[giaban]4.876.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Contactor 3P 330A - Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC333000M7
Số cực : 3P , sử dụng tiếp điểm phụ
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                         
[/mota]

[giaban]5.205.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Contactor 3P 400A - Himel
Điện áp : 220V Mã hàng : HDC340000M7
Số cực : 3P , sử dụng tiếp điểm phụ
Sử dụng cho các động cơ 3 pha , tần số 50/60Hz
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                         
[/mota]

BACK TO TOP