Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

0939.718.021

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 9A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 9A
Mã hàng S-T10 AC200V
Tiếp điểm : 1NO
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 12A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 12A
Mã hàng S-T12 AC200V
Tiếp điểm : 1NO + 1NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi động từ 12A

Contactor 3P 12A Mitsubishi S-T12


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 18A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 18A
Mã hàng S-T20 AC200V
Tiếp điểm : 1NO + 1NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi động từ 18A

Contactor 3P 18A Mitsubishi S-T20


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 30A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 30A
Mã hàng S-T25 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi động từ 25A

Contactor 3P 30A Mitsubishi S-T25


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 40A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 40A
Mã hàng S-T35 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi động từ 40A

Contactor 3P 40A Mitsubishi S-T35


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 50A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 50A
Mã hàng S-T50 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi động từ 50A

Contactor 3P 50A Mitsubishi S-T50


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 65A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 65A
Mã hàng S-T65 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi động từ 65A

Contactor 3P 65A Mitsubishi S-T65


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 80A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 80A
Mã hàng S-T80 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi động từ 80A

Contactor 3P 80A Mitsubishi S-T80


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 100A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 100A
Mã hàng S-T100 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi động từ 100A

Contactor 3P 100A Mitsubishi S-T100


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 120A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 120A
Mã hàng S-N125 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 150A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 150A
Mã hàng S-N150 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi động từ 150A
Contactor 3P 150A Mitsubishi S-N150

[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 180A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 180A
Mã hàng S-N180 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi Động Từ 180A

Contactor 3P 180A Mitsubishi S-N180


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 250A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 250A
Mã hàng S-N220 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

Khởi động từ 250A

Contactor 3P 250A Mitsubishi S-N220


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 300A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 300A
Mã hàng S-N300 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 400A
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 400A
Mã hàng S-N400 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


[/mota]

BACK TO TOP