Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 9A S-T10
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 9A
Mã hàng S-T10 AC200V
Tiếp điểm : 1NO
Hãng sản xuất :Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

s-t10

Contactor 3P 9A Mitsubishi S-T10


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 12A S-T12
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 12A
Mã hàng S-T12 AC200V
Tiếp điểm : 1NO + 1NC
Hãng sản xuất : Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


s-t12

Contactor 12A Mitsubishi S-T12 AC200V[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 18A S-T20
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 18A
Mã hàng S-T20 AC200V
Tiếp điểm : 1NO + 1NC
Hãng sản xuất : Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


s-t20

Contactor 18A Mitsubishi S-T20 AC200V[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 30A S-T25
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 30A
Mã hàng S-T25 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


s-t25

Contactor 30A Mitsubishi S-T25 AC200V[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 40A S-T35
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 40A
Mã hàng S-T35 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


s-t35

Contactor 40A Mitsubishi S-T35 AC200V[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 50A S-T50
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 50A
Mã hàng S-T50 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất :Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


s-t50

Contactor 50A Mitsubishi S-T50 AC200V[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 65A S-T65
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 65A
Mã hàng S-T65 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất :Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


s-t65

Contactor 65A Mitsubishi S-T65 AC200V[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 80A S-T80
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 80A
Mã hàng S-T80 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

s-t80

Contactor 3P 80A Mitsubishi S-T80


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 100A S-T100
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 100A
Mã hàng S-T100 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


s-t100

Contactor 100A Mitsubishi S-T100[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 120A S-N125
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 120A
Mã hàng S-N125 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất :Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]


s-n125

Contactor 120A Mitsubishi S-N125 AC200V[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 150A S-N150
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 150A
Mã hàng S-N150 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

s-n150
Contactor 3P 150A Mitsubishi S-N150

[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 180A S-N180
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 180A
Mã hàng S-N180 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Chính hãng  Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

s-n180

Contactor 3P 180A Mitsubishi S-N180


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 250A S-N220
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 250A
Mã hàng S-N220 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất :Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

s-n220

Contactor 3P 250A Mitsubishi S-N220


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 300A S-N300
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 300A
Mã hàng S-N300 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

s-n300

Contactor 3P 300A Mitsubishi S-N300


[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Khởi động từ Mitsubishi 400A S-N400
Số cực : 3P
Điện áp cuộn coil : 220 VAC
Dòng định mức : 400A
Mã hàng S-N400 AC200V
Tiếp điểm : 2NO + 2NC
Hãng sản xuất : Chính hãng Mitsubishi
Bảo hành 1 năm . Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]

s-n400

Contactor 3P 400A Mitsubishi S-N400


[/mota]

BACK TO TOP