Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

0939.718.021

[giaban]42.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao tự động - MCB 1P 6kA Himel
Dòng định mức : 6A ,10A ,16A ,20A ,25A ,32A ,40A ,50A ,63A
Điện áp : 230/400 VAC
Dòng cắt 6kA
MCB 1P 10A 6kA mã hàng HDB3WN1C10

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


                       
[/mota]

[giaban]88.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao tự động - MCB 2P 6kA Himel
Dòng định mức : 6A ,10A ,16A ,20A ,25A ,32A ,40A ,50A ,63A
Điện áp : 230/400 VAC
Dòng cắt 6kA
MCB 2P 10A 6kA mã hàng HDB3WN2C10

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ

                                   
[/mota]

[giaban]160.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao tự động - MCB 3P 6kA Himel
Dòng định mức : 6A ,10A ,16A ,20A ,25A ,32A ,40A ,50A ,63A
Điện áp : 230/400 VAC
Dòng cắt 6kA
MCB 3P 10A 6kA mã hàng HDB3WN3C10

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ


                                   
[/mota]

[giaban]250.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao tự động - MCB 4P 6kA Himel
Dòng định mức : 6A ,10A ,16A ,20A ,25A ,32A ,40A ,50A ,63A
Điện áp : 230/400 VAC
Dòng cắt 6kA
MCB 4P 10A 6kA mã hàng HDB3WN4C10[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ/mota]

[giaban]62.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao tự động - MCB 1P 10kA Himel
Dòng định mức : 6A ,10A ,16A ,20A ,25A ,32A ,40A
Điện áp : 230/400 VAC
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ[/mota]


[giaban]131.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao tự động - MCB 2P 10kA Himel
Dòng định mức : 6A ,10A ,16A ,20A ,25A ,32A ,40A
Điện áp : 230/400 VAC
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ[/mota]

[giaban]213.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao tự động - MCB 3P 10kA Himel
Dòng định mức : 6A ,10A ,16A ,20A ,25A ,32A ,40A
Điện áp : 230/400 VAC
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898
MCB 3P 32A 10kA mã hàng HDB9H633C32
MCB 3P 100A 10kA mã hàng HDB2H3C100[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ[/mota]


[giaban]328.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Cầu dao tự động - MCB 4P 10kA Himel
Dòng định mức : 6A ,10A ,16A ,20A ,25A ,32A ,40A
Điện áp : 230/400 VAC
Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hành 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
[/mota]


BACK TO TOP