Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

[giaban]21.500.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 1250A 85kA Himel
Dòng định mức : 1250A
Dòng cắt : 85kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM31250N125033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ

CB Khối 3 pha 1250A

MCCB 3P 1250A Himel


[/mota]

[giaban]20.500.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 1000A 85kA  Himel HDM3
Dòng định mức : 1000A
Dòng cắt : 85kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM31250N100033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021

abs1003b

MCCB 3P 1000A Himel HDM3


[/mota]

[giaban]8.650.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 700A 70kA Himel
Dòng định mức : 700A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3800F70033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021


abs803c

MCCB 3P 700A Himel


[/mota]

[giaban]4.250.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 500A 70kA Himel
Dòng định mức : 500A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3600N50033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021

abs803c

MCCB 3P 500A Himel


[/mota]

[giaban]3.350.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 350A 70kA Himel
Dòng định mức : 350A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3400N35033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]3.350.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 315A 70kA Himel
Dòng định mức : 315A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3400N31533XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.450.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 200A 35kA Himel
Dòng định mức : 200A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3250S20033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.450.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 180A 35kA Himel
Dòng định mức : 180A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3250S18033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.250.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 160A 35kA Himel
Dòng định mức : 160A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3160S16033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021

mccb himel

MCCB 3P 160A Himel


[/mota]

[giaban]1.250.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 125A 35kA Himel
Dòng định mức : 125A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3160S12533XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liện hệ : 0939.718.021

MCCB Himel

MCCB 3P 125A Himel


[/mota]

[giaban]766.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 80A 25kA Himel
Dòng định mức : 80A
Dòng cắt : 25kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3100S8033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021

CB Khối Himel

MCCB 3P 80A Himel[/mota]

[giaban]716.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 63A 25kA Himel
Dòng định mức : 63A
Dòng cắt : 25kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM363S6333XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]684.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 25A 25kA Himel
Mã hàng HDM363S3233XX
Số cực : 3P
Dòng định mức 32A
Dòng cắt : 25kA

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ[/mota]

[giaban]684.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 50A 25kA Himel
Dòng định mức : 50A
Dòng cắt : 25kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM363S5033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021

Himel

MCCB 3P 50A Himel[/mota]

[giaban]766.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 100A 25kA Himel
Dòng định mức : 100A
Dòng cắt : 25kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3100S10033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021

MCCB 3P 100A

MCCB 3P 100A Himel[/mota]

[giaban]1.450.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 225A 35kA Himel
Dòng định mức : 225A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3250S22533XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.450.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 250A 35kA Himel
Dòng định mức : 250A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3250S25033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]3.350.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 400A 70kA Himel
Dòng định mức : 400A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3400N40033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021

MCCB 3P 400A

MCCB 3P 400A Himel


[/mota]

[giaban]4.250.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 630A 70kA Himel
Dòng định mức : 630A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3600N63033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]8.650.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 800A 70kA Himel
Dòng định mức : 800A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3800F80033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

BACK TO TOP