Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

0939.718.021

[giaban]17.200.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 1250A 85kA Himel
Dòng định mức : 1250A
Dòng cắt : 85kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM31250N125033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]16.400.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 1000A 85kA  Himel
Dòng định mức : 1000A
Dòng cắt : 85kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM31250N100033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]6.920.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 700A 70kA Himel
Dòng định mức : 700A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3800F70033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]3.400.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 500A 70kA Himel
Dòng định mức : 500A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3600N50033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]2.680.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 350A 70kA Himel
Dòng định mức : 350A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3400N35033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]2.680.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 315A 70kA Himel
Dòng định mức : 315A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3400N31533XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.160.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 200A 35kA Himel
Dòng định mức : 200A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3250S20033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.160.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 180A 35kA Himel
Dòng định mức : 180A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3250S18033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.000.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 160A 35kA Himel
Dòng định mức : 160A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3160S16033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.000.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 125A 35kA Himel
Dòng định mức : 125A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3160S12533XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]612.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 80A 25kA Himel
Dòng định mức : 80A
Dòng cắt : 25kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3100S8033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]520.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 63A 25kA Himel
Dòng định mức : 63A
Dòng cắt : 25kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM363S6333XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]520.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 25A 25kA Himel
Mã hàng HDM363S3233XX
Số cực : 3P
Dòng định mức 32A
Dòng cắt : 25kA

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ[/mota]

[giaban]520.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 50A 25kA Himel
Dòng định mức : 50A
Dòng cắt : 25kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM363S5033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]612.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 100A 25kA Himel
Dòng định mức : 100A
Dòng cắt : 25kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3100S10033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.160.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 225A 35kA Himel
Dòng định mức : 225A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3250S22533XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.160.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 250A 35kA Himel
Dòng định mức : 250A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3250S25033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]2.680.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 400A 70kA Himel
Dòng định mức : 400A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3400N40033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]3.400.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 630A 70kA Himel
Dòng định mức : 630A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3600N63033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]6.920.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 800A 70kA Himel
Dòng định mức : 800A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3800F80033XX
[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

BACK TO TOP