Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

0939.718.021

[giaban]160.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Relay Nhiệt HDR-618 Himel
Sử dụng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha
Kết hợp cùng contactor HDC9~HDC18
Relay Nhiệt 1.2-1.8A mã hàng HDR6181P8
Relay Nhiệt 1.8-2.5A mã hàng HDR6182P5
Relay Nhiệt 2.5-3.6A mã hàng HDR6183P6
Relay Nhiệt 3.5-4.8A mã hàng HDR6184P8
Relay Nhiệt 4.5-6.3A mã hàng HDR6186P3
Relay Nhiệt 5-7A mã hàng HDR6187
Relay Nhiệt 6.3-9A mã hàng HDR6189
Relay Nhiệt 9-12A mã hàng HDR61812
Relay Nhiệt 11-15A mã hàng HDR61815

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                           
[/mota]


[giaban]223.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Relay Nhiệt HDR-632 Himel
Sử dụng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha
Kết hợp cùng contactor HDC25~HDC32
Relay Nhiệt 9-12A mã hàng HDR63212
Relay Nhiệt 12-18A mã hàng HDR63218
Relay Nhiệt 18-25A mã hàng HDR63225
Relay Nhiệt 23-32A mã hàng HDR63232

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                           
[/mota]

[giaban]370.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Relay Nhiệt HDR-695 Himel
Sử dụng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha
Kết hợp cùng contactor HDC40~HDC95
Relay Nhiệt 18-25A mã hàng HDR69525
Relay Nhiệt 23-32A mã hàng HDR69532
Relay Nhiệt 30-40A mã hàng HDR69540
Relay Nhiệt 37-50A mã hàng HDR69550
Relay Nhiệt 48-65A mã hàng HDR69565
Relay Nhiệt 55-70A mã hàng HDR69570
Relay Nhiệt 63-80A mã hàng HDR69580
Relay Nhiệt 80-95A mã hàng HDR69595


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                           
[/mota]

[giaban]795.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Relay Nhiệt HDR-6185 Himel
Sử dụng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha
Kết hợp cùng contactor HDC115~HDC150
Relay Nhiệt 90-115A mã hàng HDR6185115
Relay Nhiệt 105-135A mã hàng HDR6185135
Relay Nhiệt 120-150A mã hàng HDR6185150


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                                                               
[/mota]

[giaban]1.390.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Relay Nhiệt HDR-6185 Himel
Sử dụng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha
Kết hợp cùng contactor HDC150~HDC225
Relay Nhiệt 130-160A mã hàng HDR6185160
Relay Nhiệt 150-185A mã hàng HDR6185185


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                                                               
[/mota]

[giaban]1.544.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Relay Nhiệt HDR-6185 Himel
Sử dụng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha
Kết hợp cùng contactor HDC150~HDC330
Relay Nhiệt 145-200A mã hàng HDR6630100F
Relay Nhiệt 180-250A mã hàng HDR6630250F


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng
Hóa đơn VAT đầy đủ
                                                                               
[/mota]

BACK TO TOP