Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Dùng để kết hợp với Contactor S-T80 , S-T100
Relay Nhiệt Mitsubishi TH-T100 có các mã hàng sau :
TH-T100 67A ( 54-80A )
TH-T100 82A ( 65-100A )


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]
Hàng chĩnh hãng Mitsubishi . Bảo hành 1 năm
Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Dùng để kết hợp với Contactor S-T65 , S-T80
Relay Nhiệt Mitsubishi TH-T65 có các mã hàng sau :
TH-T65 15A ( 12-18A )
TH-T65 22A ( 18-26A )
TH-T65 29A ( 24-34A )
TH-T65 35A ( 30-40A )
TH-T65 42A ( 34-50A )
TH-T65 54A ( 43-65A )

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]
Hàng chĩnh hãng Mitsubishi . Bảo hành 1 năm
Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Dùng để kết hợp với Contactor S-T35 , S-T50
Relay Nhiệt Mitsubishi TH-T25 có các mã hàng sau :
TH-T50 29A ( 24-34A )
TH-T50 35A ( 30-40A )
TH-T50 42A ( 34-50A )[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]
Hàng chĩnh hãng Mitsubishi . Bảo hành 1 năm
Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Dùng để kết hợp với Contactor S-T21 , S-T25 , S-T32 .
Relay Nhiệt Mitsubishi TH-T25 có các mã hàng sau :
TH-T25 9A ( 7-11A )
TH-T25 11A ( 9-13A )
TH-T25 15A ( 12-18A )
TH-T18 22A ( 18-26A )


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]
Hàng chĩnh hãng Mitsubishi . Bảo hành 1 năm
Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Dùng để kết hợp với Contactor S-T10 , S-T12 , S-T20 .
Relay Nhiệt Mitsubishi TH-T18 có các mã hàng sau :
TH-T18 1.3A ( 1.0-1.6A )
TH-T18 1.7A ( 1.4-2.0A )
TH-T18 2.1A ( 1.7-2.5A )
TH-T18 2.5A ( 2.0-3.0A )
TH-T18  3.6A ( 2.8-4.4A )
TH-T18 5A (4.0-6.0A )
TH-T18 6.6A ( 5.2-8.0A )
TH-T18 9A ( 7.0-11A )
TH-T18 11A ( 9.0-13A )
TH-T18 15A ( 12-18A )


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]
Hàng chĩnh hãng Mitsubishi . Bảo hành 1 năm
Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021[/mota]

BACK TO TOP