Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 1000A Mitsubishi NF1000-SEW
Mã hàng : NF1000-SEW
Số cực : 3P
Dòng định mức : 1000A
Dòng cắt ngắn mạch : 85kA
Sản phẩm chính hãng Mitsubishi Nhật Bản
Bảo hành 1 năm , hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]MCCB 3P hay còn gọi là CB Khối 3P dùng nhiều trong đóng cắt nguồn điện . NF1000-SEW có dòng cắt 85kA . Hàng sản xuất tại Nhật Bản và nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . MCCB Mitsubishi có giá cả rất là phù hợp với chất lượng của sản phẩm . MCCB Mitsubishi phù hợp với mọi môi trường sản xuất khắc nghiệt như khói , bụi , ẩm ướt , nồng độ muối ...

nf1000-sew

MCCB 3P 1000A Mitsubishi NF1000-SEW[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 1250A Mitsubishi NF1250-SEW
Mã hàng : NF1250-SEW
Số cực : 3P
Dòng định mức : 1250A
Dòng cắt ngắn mạch : 85kA
Sản phẩm chính hãng Mitsubishi Nhật Bản
Bảo hành 1 năm , hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]MCCB 3P hay còn gọi là CB Khối 3P dùng nhiều trong đóng cắt nguồn điện . NF1250-SEW có dòng cắt 85kA . Hàng sản xuất tại Nhật Bản và nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . MCCB Mitsubishi có giá cả rất là phù hợp với chất lượng của sản phẩm . MCCB Mitsubishi phù hợp với mọi môi trường sản xuất khắc nghiệt như khói , bụi , ẩm ướt , nồng độ muối ...

nf1250-sew

MCCB 3P 1250A Mitsubishi NF1250-SEW[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 1600A Mitsubishi NF1600-SEW
Mã hàng : NF1600-SEW
Số cực : 3P
Dòng định mức : 1600A
Dòng cắt ngắn mạch : 85kA
Sản phẩm chính hãng Mitsubishi Nhật Bản
Bảo hành 1 năm , hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]MCCB 3P hay còn gọi là CB Khối 3P dùng nhiều trong đóng cắt nguồn điện . NF1600-SEW có dòng cắt 85kA . Hàng sản xuất tại Nhật Bản và nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam . MCCB Mitsubishi có giá cả rất là phù hợp với chất lượng của sản phẩm . MCCB Mitsubishi phù hợp với mọi môi trường sản xuất khắc nghiệt như khói , bụi , ẩm ướt , nồng độ muối ...

nf1600-sew

MCCB 3P 1600A Mitsubishi NF1600-SEW[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Dùng để kết hợp với Contactor S-T80 , S-T100
Relay Nhiệt Mitsubishi TH-T100 có các mã hàng sau :
TH-T100 67A ( 54-80A )
TH-T100 82A ( 65-100A )


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]
Hàng chĩnh hãng Mitsubishi . Bảo hành 1 năm
Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Dùng để kết hợp với Contactor S-T65 , S-T80
Relay Nhiệt Mitsubishi TH-T65 có các mã hàng sau :
TH-T65 15A ( 12-18A )
TH-T65 22A ( 18-26A )
TH-T65 29A ( 24-34A )
TH-T65 35A ( 30-40A )
TH-T65 42A ( 34-50A )
TH-T65 54A ( 43-65A )

[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]
Hàng chĩnh hãng Mitsubishi . Bảo hành 1 năm
Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Dùng để kết hợp với Contactor S-T35 , S-T50
Relay Nhiệt Mitsubishi TH-T25 có các mã hàng sau :
TH-T50 29A ( 24-34A )
TH-T50 35A ( 30-40A )
TH-T50 42A ( 34-50A )[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]
Hàng chĩnh hãng Mitsubishi . Bảo hành 1 năm
Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Dùng để kết hợp với Contactor S-T21 , S-T25 , S-T32 .
Relay Nhiệt Mitsubishi TH-T25 có các mã hàng sau :
TH-T25 9A ( 7-11A )
TH-T25 11A ( 9-13A )
TH-T25 15A ( 12-18A )
TH-T18 22A ( 18-26A )


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]
Hàng chĩnh hãng Mitsubishi . Bảo hành 1 năm
Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021[/mota]

[giaban]Liên hệ ngay[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]Dùng để kết hợp với Contactor S-T10 , S-T12 , S-T20 .
Relay Nhiệt Mitsubishi TH-T18 có các mã hàng sau :
TH-T18 1.3A ( 1.0-1.6A )
TH-T18 1.7A ( 1.4-2.0A )
TH-T18 2.1A ( 1.7-2.5A )
TH-T18 2.5A ( 2.0-3.0A )
TH-T18  3.6A ( 2.8-4.4A )
TH-T18 5A (4.0-6.0A )
TH-T18 6.6A ( 5.2-8.0A )
TH-T18 9A ( 7.0-11A )
TH-T18 11A ( 9.0-13A )
TH-T18 15A ( 12-18A )


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]
Hàng chĩnh hãng Mitsubishi . Bảo hành 1 năm
Hóa đơn VAT đầy đủ
Call/Zalo : 0939.718.021[/mota]

BACK TO TOP