Hôm nay :

Hotline: 0939.718.021 - 0919.028.084

0939.718.021

[giaban]8.650.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 700A 70kA Himel
Dòng định mức : 700A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3800F70033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021


abs803c

MCCB 3P 700A Himel


[/mota]

[giaban]4.250.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 500A 70kA Himel
Dòng định mức : 500A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3600N50033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021

abs803c

MCCB 3P 500A Himel


[/mota]

[giaban]3.350.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 350A 70kA Himel
Dòng định mức : 350A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3400N35033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]3.350.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 315A 70kA Himel
Dòng định mức : 315A
Dòng cắt : 70kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3400N31533XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.450.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 200A 35kA Himel
Dòng định mức : 200A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3250S20033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.450.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 180A 35kA Himel
Dòng định mức : 180A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3250S18033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ


[/mota]

[giaban]1.250.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 160A 35kA Himel
Dòng định mức : 160A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3160S16033XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liên hệ : 0939.718.021

mccb himel

MCCB 3P 160A Himel


[/mota]

[giaban]1.250.000 đồng[/giaban]
[giamgia][/giamgia]
[tomtat]MCCB 3P 125A 35kA Himel
Dòng định mức : 125A
Dòng cắt : 35kA
Số cực : 3P
Mã hàng : HDM3160S12533XX

Lưu ý : Giá trên là giá chưa chiết khấu , liên hệ ngay để được chiết khấu cao


[/tomtat]
[kythuat][/kythuat]
[mota]Hàng chính hãng Himel
Bảo hàng 12 tháng .
Hóa đơn VAT , kiểm định đầy đủ
Liện hệ : 0939.718.021

MCCB Himel

MCCB 3P 125A Himel


[/mota]

BACK TO TOP